28 43 91 25

GDPR

– Compliance vedr. persondataforordningen

Virksomhedens navn, adresse og cvr. nr. :

Betinnas Fodpleje v. lægeeksamineret fodplejer Betinna Woller

Benløseparken 2, 4100 Ringsted

Cvr.nr : 28388608

 

Fagområde :

Klinik for fodpleje, andre behandlingsformer og skønhedspleje.

 

Dataansvarlig :

Betinna Woller

Databehandler :

Kundernes personoplysninger, samt helbredsoplysninger, opbevares i journal og bogføringssystemet Planway ( Se databehandleraftalen som bilag )

 

Følsomme personoplysninger og behandling af disse :

Klinikken bruger helbredsoplysninger som:

 • Medicin, især AK medicin, da der ved læsion vil være specielle forholdsregler.
 • Diabetes, da det har stor betydning for fodbehandlingen.
 • Cancer og kredsløbsproblemer, da der vil være særlige forholdsregler ifbm. fodpleje.
 • Foddeformiteter, da det har indflydelse på vejledningen af kundes behov for evt. indlæg el. aflastning.
 • Allergi, da der vil være forholdsregler ifht. fodbad og cremer.
 • Fodens generelle tilstand med hårdhudsdannelser, ligtorne, negle og fodsvamp, nedgroede negle og lign., da det har betydning for fodbehandlingen.

Almindelige personoplysninger og behandling af disse :

 • Kundens fødselsdag, adresse og telefonnummer, hvis det skal være nødvendigt at kontakte kunden forud for behandlingen.
 • Hvis kunden ønsker det, kan vi indtaste kundens cpr. nr., så det står på den kvittering de får udleveret. Det kan være en hjælp til de kunder der skal aflevere kvitteringen på borgerservice, for at få helbredstillæget udbetalt.
 • Kundens mailadresse indtaster vi, da der vil blive sendt mail ud med bekræftelse og påmindelse af booking. Kunden kan også selv indtaste deres mailadresse i vores bookingsystem.
 • Indehavere samt ansatte af Betinnas Fodpleje har journalføringspligt af klinikkens kunder.
 • Indehavere samt ansatte af Betinnas Fodpleje er underlagt tavshedspligt.

Samtykke :

Kunderne gøres alle opmærksom på vores opbevaring og brug af deres helbredsoplysninger, og bliver bedt om et skriftligt samtykke.

Ønsker kunden ikke at vi notere oplysning til journal, kan vi ikke behandle dem, da vi som lønsumspligtig behandler har journalpligt.

Rettigheder:

Klinikkens kunder har ret til at se og læse deres egen journal, samt få rettet forkerte og forældede oplysninger.

Klinikkens kunder har ret til at få deres journaler slettet. Ønskes dette, kan vi pga. journalpligt, ikke behandle vedkommende fremover i vores klinik.

Inaktive kunder vil blive slettet efter løbende + 5 år.

Videregivelse:

Kunders oplysninger er videregivet til journal og bogføringssystemet Planway. Det gør det bl.a. muligt at Planway automatisk sender en aftalepåmindelse dagen inden behandlingen.

Klinikken videregiver ikke kundeoplysninger til kommuner, læger eller andre medmindre der gives direkte besked om det fra kunden selv.

 

Betinna Woller – Indehaver af Betinnas Fodpleje